BBP Modul Poslovni Procesi

Automatizovani modul Poslovni procesi, uvezan je sa više modula omogućavajući vam da kreirate novi poslovni proces i zadate ga kao radni zadatak zaposlenom ili grupi zaposlenih. Zaposleni su u mogućnosti da dodaju nove podatke o izvršenim zadacima, koji se sačuvaju u bazu podataka, i time postaju vidljive menadžmentu koji je kreirao i zadao zadatak. Automatizovana interakcija između zaposlenog i menadžmenta stvara zabilješke između istih, omogućavajući menadžmentu da u potpunosti prati izvršenje određenog zadatka.

Poslovni Procesi: Novi Proces

Sa kreiranjem novog procesa, preko Modula Poslovni Procesi, biće vam omogućeno da izaberete partnera, navedete specifikaciju procesa, i dodijelite zadatke članovima tima koji će raditi na procesu.

Poslovni Procesi: Pregled Zadataka Procesa

Jednom kada se kreira poslovni proces, i oformi tim koji će raditi na zadatom procesu, ovaj modul vam omogućava kreiranje specifičnih zadataka koje treba izvršiti. Kroz proces kreiranja zadataka, zadaci će biti dodijeljeni članovima tima, i kao takvi biti vidljivi njima. Po izvršenju zadatka, članovi tima su u mogućnosti da promjene status zadatka, informišući time manadžement o daljem toku zadatka. Ista promjena će automatski biti vidljiva manadžmentu, koji će moći dodijeliti novi zadatak članu tima koji je izvršio zadatak.

Poslovni Procesi: Pregled Procesa po Partneru

Imajući u vidu da se sa jednim partnerom može započeti više poslovnih procesa, BBP modul Poslovni Procesi vam omogućava pretragu i pregled svih poslovnih procesa sa određenim partnerom. Filtriranjem procesa po datumu, ili vremenskom periodu, manadžement može u bilo kom trenutku vidjeti procese koji su u toku, i na osnovu dobijenih podataka, planirati daljni rad.

Poslovni Procesi: Pregled svih Procesa

Znajući da je veoma važno da jedna kompanija u svakom trenutku ima potpun pregled svih procesa koje izvodi, Modul Poslovni Procesi omogućava pregled svih procesa koji su u toku. Kroz pregled svih procesa, kompanija dobija veoma vrijedne informacije koje može koristiti da planira radnu snagu, opremu, i ima potpunu kontrolu nad izvršenjem svih procesa.

Modul Poslovni procesi je veoma flexibilan model, tako da ukoliko ne postoji funkcionalnost koja je korisniku potrebna, može se nadograditi.


Tim Thyme System će Vas rado posjetiti i uživo demonstrirati funkcionalnosti naših solucija. Tokom naše posjete upoznaćemo se s potrebama Vaše organizacije i razgovarati kako da najbolje prilagodimo functionalnosti BBP sistema vašim potrebama. Zajedno možemo pronaći pravo rješenje koje će Vam pomoći ostvariti ciljeve i to u okviru Vaših financijskih okvira.

Zakažite sastanak