Poslovni procesi

Modul Poslovni procesi

Automatizovani modul Poslovni procesi, uvezan je sa više modula omogućavajući vam da kreirate novi poslovni proces i zadate ga kao radni zadatak zaposlenom ili grupi zaposlenih. Zaposleni su u mogućnosti da dodaju nove podatke o izvršenim zadacima, koji se sačuvaju u bazu podataka, i time postaju vidljive menadžmentu koji je kreirao i zadao zadatak. Automatizovana interakcija između zaposlenog i menadžmenta stvara zabilješke između istih, omogućavajući menadžmentu da u potpunosti prati izvršenje određenog zadatka.


Sa kreiranjem novog procesa, preko Modula Poslovni Procesi, biće vam omogućeno da izaberete partnera, navedete specifikaciju procesa, i dodijelite zadatke članovima tima koji će raditi na procesu.
Imajući u vidu da se sa jednim partnerom može započeti više poslovnih procesa, BBP modul Poslovni Procesi vam omogućava pretragu i pregled svih poslovnih procesa sa određenim partnerom.
Filtriranjem procesa po datumu, ili vremenskom periodu, manadžement može u bilo kom trenutku vidjeti procese koji su u toku, i na osnovu dobijenih podataka, planirati daljni rad.
Znajući da je veoma važno da jedna kompanija u svakom trenutku ima potpun pregled svih procesa koje izvodi, Modul Poslovni Procesi omogućava pregled svih procesa koji su u toku.
Kroz pregled svih procesa, kompanija dobija veoma vrijedne informacije koje može koristiti da planira radnu snagu, opremu, i ima potpunu kontrolu nad izvršenjem svih procesa.
Znajući da je veoma važno da kompanija ima mogućnost pregleda procesa u zavisnosti od toga da li su plaćeni ili ne, Modul Poslovni Procesi omogućava pregled procesa razvrstanih prema tome da li su plaćeni.
Na taj način, kompanija ima mogućnsot praćenja plaćanja procesa te dobija vrijedne informacije koje može koristiti da planira radnu snagu, opremu, i ima potpunu kontrolu nad izvršenjem svih procesa i njihovim plaćanjem.
Kroz modul Poslovni Procesi kompanija ima mogućnost da prati vrijeme utrošeno na svaki proces pojedninačno, kako i informacije koji je uposlenik i u kojoj mjeri doprinosio rješavanju problema i zadataka vezanih za svaki poslovni proces.
Na taj način, pored praćenja napretka i zahtjevnosti procesa, prati se i utrošak vremena po uposleniku.

Jednom kada se kreira poslovni proces, i oformi tim koji će raditi na zadatom procesu, ovaj modul vam omogućava kreiranje specifičnih zadataka koje treba izvršiti.
Kroz proces kreiranja zadataka, zadaci će biti dodijeljeni članovima tima, i kao takvi biti vidljivi njima.
Po izvršenju zadatka, članovi tima su u mogućnosti da promjene status zadatka, informišući time manadžement o daljem toku zadatka.
Ista promjena će automatski biti vidljiva manadžmentu, koji će moći dodijeliti novi zadatak članu tima koji je izvršio zadatak.
Kreiranjem poslovni proces specifičnih zadataka koje treba izvršiti, zadaci će biti dodijeljeni članovima tima, i kao takvi biti vidljivi njima.
Svaki uposlenik može imati neograničen broj zadataka, a ovaj modul omogućava pregled tih zadataka za svakoj uposlenika pojedinačno, kao i pregled aktuelnih i završenih zadataka svakog uposlenika.
Na taj način moguće je pratiti prošli doprinos uposlenika.
Također, omogućeno je jednostavije praćenje svakodnevnih obaveza na jednom mjestu.

Nakon što je zadatak napravljen i dodijeljen određenim članovima tima, bit će vidljiv i članovi mogu raditi na njemu.
Ovaj modul daje dodatnu funcionalnost i mogućnost dodavanja određenih zabilješki zadatku koje menadžer može dodati naknadno.
Te zabiljške će se uposlenicima zaduženim za zadatak pojaviti u vidu notifikacije, te će komunikacija sa timom biti mnogo jednostavija.
Zabilješke zadataka mogu biti veoma značajne za uposlenike, ali i za menadžere.
Pored jednostavnije komunikacije, bitno je naglasiti i mogučnost pregleda svih dodatnih detalja vezanih za svaki zadatak pojedinačno.
To mogu biti napomene, izmjene ili dodaci zadataka.
Omogućen je pregled svih zabilješki za jedan zadatak od njegovog nastanka, do završetka.

Nakon napravljenog procesa i zadatka za taj proces, on je dobijedljen određenim uposlenicima tj. članovima tima.
Taj zadatak je vidljiv tim uposlenicima i oni imaju mogućnost unosa izvještaja vezanih za određeni zadatak.
U sklopu izvještaja koje uposlenici trebaju svakodnevno ispunjavati potrebno je unijeti vrijeme provedeno na tom zadatku u tom danu, kao i opis njihovog učešća u ispunjavanju zadatka.
Postoje i dodatne opcije kao što su status zadatka, vrijeme slanja i sl.
Na kraju dana svaki uposlenik ima vidljiv pregled utrošenih sati ukupno te mogućnost slanja svih izvještaja za taj dan jednostavnim klikom na dugme "Pošalji".
Budući da uposlenici imaju mogućnost ispunjavanja i slanja izvještaja za svaki zadatak svakog dana, menadžerima je omogućen pregled svih izvještaja koje je svaki uposlenik poslao.
Odabirom uposlenika prikazat će se svi izvještaji odabranog člana tima zajedno sa utrošenim vremenom, opisom i statusom izvještaja tj. zadatka.
U sklopu ovog modula omogućen je pregled svih izvještaja prema datumu i uposleniku.
Na taj način, menadžer može za svaki dan pregledati tačno šta je svaki od uposlenika uradio i koliko je vremena na šta utrošio.
Više nije potrebno pamtiti sve detalji niti koristiti mnogo papirologije, svi izvještaji za svakog uposlenika su na jednom mjestu i jednostavno su pregledni.

Modul Poslovni procesi je veoma flexibilan model, tako da ukoliko ne postoji funkcionalnost koja je korisniku potrebna, može se nadograditi.

Tim Thyme System će Vas rado posjetiti i uživo demonstrirati funkcionalnosti naših solucija. Tokom naše posjete upoznaćemo se s potrebama Vaše organizacije i razgovarati kako da najbolje prilagodimo functionalnosti BBP sistema vašim potrebama. Zajedno možemo pronaći pravo rješenje koje će Vam pomoći ostvariti ciljeve i to u okviru Vaših financijskih okvira.

Zakažite sastanak