Putni Nalog

Modul Putni Nalog

Mnoge firme imaju znatan dio svoje djelatnosti vezan sa radom na terenu i kao takve imaju potrebu za izdavanjem putnih naloga. Bilo da ste komercijalista, serviser, ili radite za car-rental agenciju, svakodnevno ce te se susretati sa putnim nalozima, njihovim izdavanje I popunjavanjem podataka.


BBP module Putni Nalozi, ce VaM omogućiti automatizaciju procesa izdavanje putnih naloga i njihovo brzo i efikasno pohranjivanje u bazi podataka. Jednom kreiran kroz BBP sistem, putni nalog se može printati, pohraniti u bazu podataka, a po potrebi i ponovo otvoriti i ažurirati.
Automatizacija povlačenja podataka iz baze podataka se postiže preko korištenja barkod tehnologije. Naime, da bi se ubrzao proces skeniranja i prikupljanja podataka, uobičajena je praksa da se ključevima od auta doda privjesak sa barkodom. Skeniranjem privjeska sa barkodom, podaci o autu se automatski povlače u putni nalog i automatski popunjavaju sva polja koja su vezana za izabrano auto.
Jednom kada je auto izabrano, na istoj stranici moguće je dodati ime vozača i relaciju na kojoj će se auto kretati.
Pošto je proces izdavanja eletronski, mnoga polja u potnom nalogu će biti automatski popunjenja sa kreiranjem novog putnog naloga. Na primjer, program će automatski ubaciti ime firme, datum izdavanja putnog naloga, vrijeme izdavanja itd.

Unutar sveobuhvatnog BBP modula za vođenje putnih naloga, pruža se mogućnost detaljnog praćenja informacija o vozilima koja vaša kompanija koristi. Ovaj modul ne samo da olakšava kreiranje putnih naloga, već i poboljšava efikasnost i transparentnost vašeg voznog parka.
Modul vam omogućava da unesete sve relevantne podatke o vozilima u vašem voznom parku. To uključuje osnovne informacije kao što su model, godina proizvodnje, registarske oznake i tehničke karakteristike.
Da biste dodatno organizovali podatke o vozilima, modul omogućava kategorizaciju vozila u različite kategorije i podkategorije. Na primer, vozila se mogu razvrstati prema tipu (putnička, teretna), veličini ili namjeni (administracija, terenski rad). Ovo pojednostavljuje brzo pretraživanje i filtriranje vozila prema specifičnim potrebama.
Praćenje informacija o vozilima pomaže vašoj kompaniji da bolje upravlja voznim parkom. Sistem pruža jasan pregled raspoloživih vozila, omogućava praćenje njihove upotrebe i održavanja, te olakšava planiranje resursa u skladu sa poslovnim potrebama.

Naš napredni sistem za upravljanje vozilima omogućava Vam potpunu kontrolu nad Vašim voznim parkom, koristeći inovativnu tehnologiju barkod identifikacije. Ovaj sistem olakšava zaduživanje vozila, praćenje potreba za popravkom i održavanjem, kao i efikasno praćenje tokova vozila kroz različite faze.
Kada je potrebno da zaposleni koristi vozilo, naš sistem omogućava brzo i precizno zaduživanje vozila. Svako vozilo je opremljeno jedinstvenim barkodom, koji se lako skenira kako bi se vozilo povezalo sa odgovornom osobom i svrhom korišćenja.
Kroz ovaj napredni sistem, upravljanje vozilima postaje znatno efikasnije. Brza identifikacija, transparentno praćenje i upravljanje popravkama, kao i sveobuhvatno praćenje upotrebe, olakšavaju svakodnevne operacije.

BBP Module Putni nalog je veoma fleksibilan modul, tako da je moguća izmjena polja koja se unose, dodavanje novih polja, kao i dogradnja novih funkcionalnosti, a prema željama i potrebama klijenta.

Tim Thyme System će Vas rado posjetiti i uživo demonstrirati funkcionalnosti naših solucija. Tokom naše posjete upoznaćemo se s potrebama Vaše organizacije i razgovarati kako da najbolje prilagodimo functionalnosti BBP sistema vašim potrebama. Zajedno možemo pronaći pravo rješenje koje će Vam pomoći ostvariti ciljeve i to u okviru Vaših financijskih okvira.

Zakažite sastanak