BBP-WMS Inventory: Label Manager modul

Label Manager modul je modul koji se koristi za štampanje raznih vrsta oznaka koje se koriste u skladištima. Korištenjem ovog modula, moći ćete štampati oznake za ostrva, naljepnice koje se koriste za označavanja paleta, naljepnice sa adresama, itd. Isto tako ovaj modul se može koristiti za štampanje bar kod etiketa postojećih proizvoda. Često puta bar kod etikete koje su na pakovanjima proizvoda ili na policama budu oštećeni i kao takvi moraju se zamjeniti. Uz pomoć Label Managera ovakav zadatak se moze lahko izvršiti. Jednostavnim izaberom artikla iz liste artikala i klikom na dugme za štampu može se reprodukovati korišteni bar kod.

Label Manager modul

  1. Štampaj oznaku ostrva: Odabirom oznake sa liste oznake, štampa se nova oznaka ostrva.
  2. Štampaj oznaku: unosom podataka u predviđeno polje, štampa se bilo koji tekst na naljepnicu koja se potom može aplicirati na pakovanja.
  3. Štampaj bar kod: Odabirom proizvoda, te daljim odabirom veličine naljepnice, štampa se bar kod postojećeg proizvoda.


Tim Thyme System će Vas rado posjetiti i uživo demonstrirati funkcionalnosti naših solucija. Tokom naše posjete upoznaćemo se s potrebama Vaše organizacije i razgovarati kako da najbolje prilagodimo functionalnosti BBP sistema vašim potrebama. Zajedno možemo pronaći pravo rješenje koje će Vam pomoći ostvariti ciljeve i to u okviru Vaših financijskih okvira.

Zakažite sastanak