BBP-WMS Inventory: Purchase Order Manager

Purchase Order Manager (PO) module je modul koji kontroliše i evidentira sve narudžbe koje je korisnik kreirao. U zavisnosti od načina kreiranja narudžbe (PO), ista moze biti unešena u WMS sistem na različite načine:

  1. Manuelnim unošenjem podataka u WMS sistem
  2. Integracijom BBP WMS sistema sa računovodstvenim sistemom kompanije, što omogućava direktan import svih podataka o narudžbama u BBP WMS.
  3. Korištenjem excel datoteke za kreiranje narudžbi i njihov import u BBP WMS sistem
Sve narudžbe koje se jednom unesu u BBP WMS sistem biće automatski dostupne operatorima koji će ih koristiti za skladištenje pristigle robe.

Purchase order modul (PO) – Ulaz robe

  1. Dodaj narudžbu: Automatski uvoz podataka sa narudžbe koja je u MS Excel formatu. Program automatski uzima sve podatke o proizvodima koji su na narudžbi i pohranjuje ih u bazu podataka. Zavisno od tipa dokumenta (narudžba kompanije, otpremnica,itd) program će saćuvati narudzbu pod različitom kategorizacijom.
  2. Import narudžbe: Program se povezuje sa računovodstvenim sistemom kompanije i automatski uvozi narudžbe (SO/PO) u BBP WMS
  3. Manuelno: korisnik može odabrati proizvod, unijeti njegovu količinu, napomenu, itd. i na taj način kreirati narudžbu. Ista se može koristiti za skladištenje proizvoda, kao i za pripreme pošiljke ukoliko se kreira narudžba kupca.
  4. Ažuriraj narudžbu: Sve manuelno unešene narudžbe mogu se ažurirati, dajući mogućnost operaterima da isprave eventualne greške.
Imajući u vidu da je manuelni unos podataka najsporiji način kreiranja dokumenata, TS tim se uvijek zalaže da pronade alternativan način i da se tom alternativom ovaj process automatizuje/ ubrza.


Tim Thyme System će Vas rado posjetiti i uživo demonstrirati funkcionalnosti naših solucija. Tokom naše posjete upoznaćemo se s potrebama Vaše organizacije i razgovarati kako da najbolje prilagodimo functionalnosti BBP sistema vašim potrebama. Zajedno možemo pronaći pravo rješenje koje će Vam pomoći ostvariti ciljeve i to u okviru Vaših financijskih okvira.

Zakažite sastanak