Fakture

Modul Fakture

Fakture su nezaobilazni element u svakodnevnom poslovanju jedne firme te je zbog toga imperativ da se iste mogu na brz i efikasan način kreirati. Kreiranu fakturu možete poslati svome klijentu ili sačuvati za knjigovodstvene potrebe, BBP modul Fakture će to uraditi za Vas. Osim faktura, putem BBP modula Fakture, sve fakture je moguće eksportovati u PDF ili Excel format, a također je omogućeno slanje istih putem email direktno iz sistema na zadane email adrese odabranog partnera.


Jednostavnim klikom na link nova faktura, BBP module Fakture će Vam kreirati novu fakturu, i unijeti sve podatke Vaše firme u odgovarajuća polja. Isto tako, odabirom partnera, modul Fakture će automatski unijeti sve potrebne podatke o partneru u novu fakturu. Dodavanje proizvoda, je pojednostavljeno, tako da jednostavnim odabirom proizvoda iz lista proizvoda, isti će biti dodan u fakturu sa mogućnošću dodavanja popusta.
Stranica Pregled Faktura omogućava filtriranje i pretragu faktura na više načina, kao na primjer:
  • Na osnovu broja fakture, modul će Vam pronaći traženi račun i pokazati ga na ekranu.
  • Odabirom partnera iz liste partnera, modul će Vam prikazati sve fakture za izabranog partnera.
  • Daljim filtriranjem faktura po datumima, modul će Vam napraviti selekciju faktura po partnerima i izabranom datumu.
  • Odabirom raspona datuma, modul će Vam prikazati sve fakture koje su napisane u tom vremenskom rasponu.

Stranica Pregled (ne)plaćenih faktura omogućava pregled plaćenih i neplaćenih faktura. Ova mogućnost pojednostavljuje poslovanje svojom preglednošću i kategoriziranjem tj. razvrstavanjem faktura.
Također, omogućeno je i filtriranje faktura na osnovu partnera, gdje se označavanjem partnera na stranici Pregled faktura po partnerima, prikazuje lista plaćenih i neplaćenih faktura za tog označenog partnera.

Naša nova verzija BBP Modul Fakture, Vam omogućava brzo i efikasno kreiranje novih ugovora. Odabirom partnera iz liste, svi potrebni podaci o partneru će automatski biti ubačeni u novi ugovor. Ukoliko je ugovor povezan sa određenom ponudom, Odabirom ponude, sve informacije iz ponude će postati sastavni dio ugovora
Također, omogućeno je kreiranje i dodataka ugovoru koji služe da određene dodatne stavke koje se pripisuju postojećem ugovoru, a stvaraju se na osnovu unaprijed pripremljenih ponuda za određenog partnera i ugovora za tog partnera.

U procesu trajanja složenih ugovora, često se javljaju različite situacije koje zahtjevaju djelimična plaćanja ili povremene fakture. Ove takozvane "situacije" igraju ključnu ulogu u održavanju transparentnosti, pravilnom finansijskom praćenju i zadovoljstvu svih strana ugovora.
Sve strane ugovora trebalo bi da budu informisane o predstojećim internim fakturama i mehanizmima plaćanja. Otvorena komunikacija između ugovornih strana pomaže u izbegavanju nesporazuma i osigurava pravovremene i tačne transakcije.

Sve funkcije modula Fakture su veoma fleksibilne, tako da su mogu izmjenit i prilogoditi korisniku. Isto tako, ukoliko neka funkcija koju bi korisnik želio ne postoji u modulu Fakture, može se dodati.

Tim Thyme System će Vas rado posjetiti i uživo demonstrirati funkcionalnosti naših solucija. Tokom naše posjete upoznaćemo se s potrebama Vaše organizacije i razgovarati kako da najbolje prilagodimo functionalnosti BBP sistema vašim potrebama. Zajedno možemo pronaći pravo rješenje koje će Vam pomoći ostvariti ciljeve i to u okviru Vaših financijskih okvira.

Zakažite sastanak