Partneri

Modul Partneri

BBP modul Partneri sprema sve podatke o vašim poslovnim partnerima kako kupcima tako i dobavljačima u jednoj centralizovanoj bazi podataka. Pristupom istoj, bićete u mogućnosti da na brz i efikasan način kontaktirate vašeg partnera.


Kada korisnik odabere opciju "Novi partner", otvara se nova stranica koja je namijenjena unosu svih relevantnih informacija o partneru. Ovdje korisnik ima mogućnost da unese opšte informacije kao što su naziv partnera, adresa, kontakt informacije i osnovni opis partnerove djelatnosti.
Svi ovi uneseni podaci će biti centralizovano pohranjeni u bazi podataka koja omogućava brz i jednostavan pristup svim informacijama o partnerima. To znači da će korisnici imati mogućnost da brzo pronalaze sve relevantne detalje o partnerima kroz sistem pretrage ili filtriranja prema različitim kriterijumima.
Kada korisnik odabere opciju "Pregled partnera", bit će preusmjeren na stranicu koja sadrži listu svih partnera koje su unijeli u sistem. Na ovoj stranici korisnik može pregledati osnovne informacije o svakom partneru u tabelarnom formatu ili na drugi način koji je lak za pregled. Osim toga, korisnik ima mogućnost da modifikuje postojeće informacije o partneru ako su se promijenile ili ako je potrebno ažurirati podatke.
U suštini, ove opcije omogućavaju korisnicima da efikasno upravljaju informacijama o partnerima, olakšavajući proces unosa novih partnera, održavanja ažuriranih informacija i uspostavljanja komunikacije s partnerima kako bi se razvijali i održavali uspješni poslovni odnosi.
BBP tim je s posebnom pažnjom razvio modul Partneri, prepoznajući važnost informacija o partnerima za pravovremeni kontakt. Modul omogućava korisnicima da organizuju adrese poslovnih jedinica ili ispostava partnera. Korisnici mogu lako izabrati određenog partnera i pripadajuću lokaciju zahvaljujući centraliziranom sistemu podataka.
Sve funkcije modula su prilagodljive korisničkim potrebama i mogu se lako izmijeniti ili dodati nove funkcije prema zahtjevima. Ovakav pristup omogućava korisnicima da efikasno upravljaju informacijama i osiguraju pravilno vođenje poslovnih odnosa sa partnerima.

Tim Thyme System će Vas rado posjetiti i uživo demonstrirati funkcionalnosti naših solucija. Tokom naše posjete upoznaćemo se s potrebama Vaše organizacije i razgovarati kako da najbolje prilagodimo functionalnosti BBP sistema vašim potrebama. Zajedno možemo pronaći pravo rješenje koje će Vam pomoći ostvariti ciljeve i to u okviru Vaših financijskih okvira.

Zakažite sastanak