BBP Modul Partneri

BBP modul Partneri sprema sve podatke o vašim poslovnim partnerima kako kupcima tako i dobavljačima u jednoj centralizovanoj bazi podataka. Pristupom istoj, bit ćete u mogućnosti da na brz i efikasan način kontaktirate vašeg partnera. Partneri: Novi Partner Odabirom opcije Novi partner, korisniku će biti predstavljena nova stranica na kojoj će moći unijeti sve podatke o partneru. Podaci se sastoje od generalnih informacija kao i informacija koje su specifične za partnera. Svi podaci se pohranjuju u centralizovanoj bazi podataka što nam omogućava brz pronalazak svih informacija o partneru. Partneri: Pregled Partnera Odabirom na opciju pregled partnera, korisnik će biti odveden na stranicu koja će mu omogućit pregled svih partnera. Na ovoj stranici korisnik može pregledati, modifikovati, kao i kontaktirati određenog partnera. Partneri: adrese i lokacije Partnera Imajući u vidu da su informacije o partnerima veoma važne, i da od njih zavisi da li će partner biti kontaktiran na vrijeme, BBP tim je posebnu pažnju posvetio načinu na koji se organizuju adrese kao i lokacije partnera. Razvojom modula Partneri, korisniku je omogućeno da sačuva adrese poslovnih jedinica ili ispostava partnera. Centralizovani sistem podataka omogućava korisniku da izabere željenog partnera, kao i željenu lokaciju. Sve funkcije modula Partneri su fleksibilne, tako da se mogu izmjenit i prilogoditi korisniku. Isto tako, ukoliko funkcija koju korisnik želi, a ne postoji u modulu Partneri, može se dodati i modifikovati.


Tim Thyme System će Vas rado posjetiti i uživo demonstrirati funkcionalnosti naših solucija. Tokom naše posjete upoznaćemo se s potrebama Vaše organizacije i razgovarati kako da najbolje prilagodimo functionalnosti BBP sistema vašim potrebama. Zajedno možemo pronaći pravo rješenje koje će Vam pomoći ostvariti ciljeve i to u okviru Vaših financijskih okvira.

Zakažite sastanak