Ponude

Modul Ponude

Automatizovani modul Ponude, je direktno povezan sa modulom Partneri, omogućavajući vam da na brz i efikasan način kreirate vlastitu ponudu i istu dostavite bilo kom partneru iz centralizovane baze partnera.


Izborom linka "Nova Ponuda" otvara se BBP Modul Ponude, koji omogućava automatsko povlačenje liste partnera s kojima kompanija posluje. Ovaj modul olakšava kreiranje i praćenje poslovnih ponuda između kompanije i njenih poslovnih partnera. Nakon odabira odgovarajućeg partnera iz liste ili kreiranja novog poslovnog partnera, korisniku će biti prikazana lista proizvoda ili usluga koje kompanija želi ponuditi svom poslovnom partneru. Ova lista može sadržavati različite stavke, kao što su količine, cijene, opis proizvoda ili usluga, i ostale relevantne informacije koje su važne za poslovnu ponudu.

Kreiranjem ponude putem ovog modula, automatski se kreira i poslovni proces koji prati tok dešavanja od trenutka kreiranja ponude pa sve do realizacije iste. Ovaj proces omogućava praćenje i upravljanje svim aktivnostima i događajima koji su u vezi s poslovnom ponudom. To može uključivati praćenje statusa ponude, komunikaciju s poslovnim partnerom, generisanje ugovora ili predračuna, i još mnogo toga.
Modul Ponude pruža cjelovitu podršku za upravljanje procesom ponuda i omogućava efikasno praćenje svih ključnih koraka i informacija vezanih za poslovne ponude. Ovo olakšava saradnju s poslovnim partnerima, povećava efikasnost procesa prodaje i pomaže u ostvarivanju poslovnih ciljeva.
Kroz pod-modul Pregled Ponuda, sve ponude koje su kreirane kroz BBP Modul Ponude mogu se lako pregledati i modifikovati. Klikom na link "Pregled Ponuda" otvara se lista svih ponuda koje su kreirane, pružajući korisnicima pregledan prikaz njihove poslovne aktivnosti. Na ovoj listi, korisnici mogu vidjeti sve detalje svake ponude, kao što su broj ponude, datum kreiranja, partner s kojim je ponuda povezana, i druge relevantne informacije. Korisnici takođe imaju mogućnost da vrše određene akcije s ponudama, kao što su štampanje, uređivanje ili brisanje.
Pomoću funkcionalnosti filtriranja, korisnici mogu lako pronaći željenu ponudu. Mogu filtrirati listu ponuda po određenom poslovnom partneru, tako da se prikažu samo ponude koje su povezane s tim partnerom. Ovo olakšava organizaciju i pronalaženje ponuda u slučaju kada postoji više ponuda za istog partnera.
Jedna od korisnih opcija koju pruža BBP Modul Ponude je mogućnost pretvaranja prihvaćene ponude u račun (fakturu) sa samo jednim klikom. Kada korisnik prihvati ponudu od strane poslovnog partnera, može jednostavno izabrati tu ponudu s liste i pretvoriti je u račun. Ovo ubrzava proces fakturisanja i olakšava prelazak od ponude do plaćanja.

Kada korisnici pristupe Pregledu ponuda dobavljača, lista svih ponuda koje su primljene od dobavljača bit će prikazana. Za svaku ponudu, korisnici mogu videti detalje kao što su broj ponude, datum, dobavljač i ostale relevantne informacije. Jedna od ključnih funkcionalnosti ovog pod-modula je mogućnost pregleda proizvoda za svaku pojedinačnu ponudu. Klikom na odgovarajuću ponudu, korisnici dobijaju pregled svih proizvoda ili usluga koji su obuhvaćeni tom ponudom. Ova lista proizvoda može sadržavati informacije poput naziva proizvoda, količine, jedinične cene i ukupne vrednosti. Dodatno, korisnicima se pruža mogućnost brisanja ponuda dobavljača.
Ukoliko korisnik želi obrisati određenu ponudu, jednostavno može izabrati tu ponudu s liste i odabrati opciju brisanja. Nakon potvrde, ponuda će biti uklonjena iz sistema. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da efikasno upravljaju i organizuju primljene ponude od dobavljača. Mogu lako pregledati proizvode za svaku ponudu i donijeti informisane odluke na osnovu tih informacija. Takođe, omogućava im se brzo uklanjanje nepotrebnih ili zastarijelih ponuda iz sistema, čime se održava preglednost i smanjuje nered u bazi podataka.

Prilikom kreiranja zahtjeva za ponudu dobavljača, korisnicima je omogućeno odabir partnera s kojim žele komunicirati. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da jednostavno označe određenog partnera iz liste dostupnih partnera ili da kreiraju novog partnera ukoliko je potrebno. Označavanjem odgovarajućeg partnera, korisnici jasno definišu komunikacijski kanal za zahtjev za ponudu.

Dodatno, korisnicima se pruža mogućnost unosa teksta e-maila u okviru zahtjeva za ponudu dobavljača. Kroz polje za unos teksta, korisnici mogu napisati poruku koja prati zahtjev za ponudu i koja se šalje dobavljaču putem e-maila. Ovo omogućava korisnicima da pruže dodatne informacije, postave pitanja ili iznesu posebne zahtjeve u vezi sa zahtjevom za ponudu.
Ova funkcionalnost olakšava komunikaciju s dobavljačima i omogućava korisnicima da jasno definišu svoje potrebe i zahtjeve u okviru zahtjeva za ponudu. Označavanje partnera omogućava usmjeravanje zahtjeva na odgovarajuću stranu, dok unos teksta e-maila pruža dodatni kanal za komunikaciju i izgradnju jasnog razumijevanja.
Kada korisnici pristupe Pregledu zahtjeva za ponudu, lista svih kreiranih zahtjeva za ponudu bit će prikazana. Za svaki zahtjev, korisnici mogu vidjeti detalje kao što su broj zahtjeva, datum, partner i ostale relevantne informacije. Glavna funkcionalnost ovog pod-modula je mogućnost pregleda detalja za svaki pojedinačni zahtjev za ponudu.
Osim pregleda, korisnicima se također pruža mogućnost brisanja zahtjeva za ponudu. Ukoliko korisnik želi obrisati određeni zahtjev, jednostavno može izabrati taj zahtjev s liste i odabrati opciju brisanja. Nakon potvrde, zahtjev će biti trajno uklonjen iz sistema. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da efikasno upravljaju i organiziraju svoje zahtjeve za ponudu. Mogu lako pregledati detalje svakog zahtjeva i donositi informirane odluke na temelju tih informacija. Također, imaju mogućnost brisanja nepotrebnih ili zastarjelih zahtjeva za ponudu, čime se održava preglednost i smanjuje nered u bazi podataka.

Tim Thyme System će Vas rado posjetiti i uživo demonstrirati funkcionalnosti naših solucija. Tokom naše posjete upoznaćemo se s potrebama Vaše organizacije i razgovarati kako da najbolje prilagodimo functionalnosti BBP sistema vašim potrebama. Zajedno možemo pronaći pravo rješenje koje će Vam pomoći ostvariti ciljeve i to u okviru Vaših financijskih okvira.

Zakažite sastanak